Proizvodi
proizvodi koktel

O nama

"Koktel" Sivac


PODATCI O FIRMI

1 Naziv firme STR   „ KOKTEL “  preduzetnik Zoran Peruničić
2 Podatci o sedištu Sivac, Beće Đilasa 14
3 PIB 100260821
4 Matični broj 50187233
5 Šifra i naziv delatnosti 52110                                           Trgovina na malo
6 Šifra i naziv delatnosti 5137                         Trgovina na veliko pakovane robe
7 Broj telefona 025/714-541                                 025/711-917
Broj faksa 025/714-540
8 e-mail str-koktel@neobee.net
9 Podatci o računima
Raiffeisen bank 265-2510310000322-84
Pro – credit banka Sombor 220-21539-77
Vojvođanska banka Sombor 355-1109684-19
10 Obveznik PDV                                                DA
11 Broj i datum PEPDV 129903247                                                    26.11.2005